Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ดาวเทียม และยานอวกาศ

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ดาวเทียม และยานอวกาศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ศราวุฒิ สระทองแซว   
วันศุกร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 13:25 น.

     กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล  หรือกล้องโทรทรรศน์อวกาศจันทรา  เป็นกลองที่ถูก

ส่งขึ้นไปดโคจรรอบโลกเพื่อศึกษาข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้

วส่งไปโคจรรอบโลกเพื่อใช้ประโยชน์  ในด้านต่างๆนั้นเรียกว่าดาวเทียม(artificial satellite)   ดั่งนั้นกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลหรือกล้องโทรทรรศน์อวกาศจันทราจึงจัดเป็นดาวเทียมชนิดหนึ่ง ปัจจุบันมนุษย์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมในด้านต่างๆเช่นการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์จากต่างประเทศการทำแผนที่ระบุตำแหน่งต่างๆ บนโลก การศึกษาการเคลื่อนที่ของพายุ เป็นต้น