Home ครูแชมป์ขี้เล่า รายการผู้สั่งทำสำเนาเอกสาร

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

รายการผู้สั่งทำสำเนาเอกสาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2017 เวลา 21:01 น.

รายชื่อผู้สั่งทำสำเนาเอกสารติววิทยาศาสตร์กับครูแชมป์

ติววิทย์กับครูแชมป์

จำนวน 268 หน้า ค่าเอกสาร 270 บาท + ทำบุญโครงการธรรมเทค 20 บาท รวม 290 บาท

1. เอิร์น ป.5  ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

2. ป่าน ป.6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

3. เรดาห์ ป.6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

4. มีน ป.6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

5. ปัณณ์ ป.6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

6. เพิร์ท ป.6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

7. พีท ป.6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

8. ไบร์ท ป.6

9. คอปเตอร์ และคณะ ป.6..............(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว.... + ทำบุญเพิ่ม

10. มิลิน ป.6

11. ดร.เบจิง ป.3

12. พล ป.6 ..............(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว.... + ทำบุญเพิ่ม

13. เฟิร์ส จบ. ป.3

14. พี่ภูมิ ป.3..............(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว.... + ทำบุญเพิ่ม

15. โอห์ม ป.3..............(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว.... + ทำบุญเพิ่ม

16. อิง ป.3....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

17. เบส ป.3....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

18. นิว ป.6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

19. เซนท์ ป.6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

20. เอส ป.5 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

21 มิว ป.6..............(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว.... + ทำบุญเพิ่ม

22 มิลิน ป6

23 โอ ป.6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

24 จิกมี่ ป6 ....................................(ชำระแล้ว) + ....รับแล้ว....

.......................140612 มค 61...............

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018 เวลา 06:12 น.