Home dsc

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

dsc
sawasdee2.gif


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 4201 ครูแชมป์ 3511
2 4202 ครูแชมป์ 2938
3 4203 ครูแชมป์ 3521
4 4204 ครูแชมป์ 2749
5 4205 ครูแชมป์ 2708
6 4206 ครูแชมป์ 2663
7 4207 ครูแชมป์ 2645
8 4208 ครูแชมป์ 2542
9 4209 ครูแชมป์ 2663
10 4210 ครูแชมป์ 2364
11 4211 ครูแชมป์ 2429
12 4212 ครูแชมป์ 2357
13 4213 ครูแชมป์ 2445
14 4214 ครูแชมป์ 2402
15 4215 ครูแชมป์ 2390
16 4216 ครูแชมป์ 2383
17 4217 ครูแชมป์ 2533
18 4218 ครูแชมป์ 2574
19 4219 ครูแชมป์ 2387
20 4220 ครูแชมป์ 2469
21 4221 ครูแชมป์ 2552
22 4222 ครูแชมป์ 2551
23 4223 ครูแชมป์ 2550
24 4224 ครูแชมป์ 2345
25 4225 ครูแชมป์ 2386
26 4226 ครูแชมป์ 2472
27 4227 ครูแชมป์ 2548
28 4228 ครูแชมป์ 2446
29 4229 ครูแชมป์ 2367
30 4230 ครูแชมป์ 2632
31 4231 ครูแชมป์ 2441
32 4232 ครูแชมป์ 2384
33 4233 ครูแชมป์ 2387
34 4234 ครูแชมป์ 2450
35 4235 ครูแชมป์ 2460
36 4236 ครูแชมป์ 2440
37 4237 ครูแชมป์ 2351
38 4238 ครูแชมป์ 2453
39 4239 ครูแชมป์ 2446
40 4240 ครูแชมป์ 2730
41 4241 ครูแชมป์ 2455
42 4242 ครูแชมป์ 3993
43 4243 ครูแชมป์ 3612
44 4244 ครูแชมป์ 2923
45 จ่าการบุญ 4.2 / 2566 ครูแชมป์ 7325