Home ครูแชมป์ขี้เล่า งานวิชาวิทยาศาสตร์ ห้วง 11 - 15 ม.ค. 64

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

งานวิชาวิทยาศาสตร์ ห้วง 11 - 15 ม.ค. 64 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2021 เวลา 14:13 น.

งานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (โควิด-19)

ห้วง 11 - 15 มกราคม 2564

สสารในสถานะแก๊ส

ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและการทดลองเรื่องสสารในสถานะแก๊สจาก vdo ทำการบันทึกลงในสมุดและแบบฝึกหัด จากนั้นให้ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเป็นการลงชื่อเข้าเรียนและทดสอบเก็บคะแนนตามลำดับขั้นตอนด้านล่าง

เรียนวิทย์ออนไลน์


ขั้นตอนการเรียนรู้

  1. ดู vdo ที่ https://youtu.be/S6f1dzZ1Vmk

  2. ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเป็นการลงชื่อเข้าเรียนและทดสอบเก็บคะแนน
    ที่ https://forms.gle/umv1LraE6XVmqurq5

  3. ดูรายชื่อผู้ทำกิจกรรมแล้วที่
    https://docs.google.com/spreadsheets/d=2114684886
    (ห้องและเลขที่ที่ปรากฏจะเรียงตามลำดับก่อน - หลัง การทำแบบทดสอบ) 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 มกราคม 2021 เวลา 12:10 น.