Home ครูแชมป์ขี้เล่า งานวิชาวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

งานวิชาวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2021 เวลา 17:48 น.

งานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และ STEM Online

ห้วง 18 ส.ค. 2564

ขั้นตอนการเรียนรู้

สำหรับนักเรียน ป.4 ที่เข้ามาใหม่
1. ให้ศึกษา VDO บันทึกการเรียนพร้อมกับจดบันทึกย่อระหว่างเรียน จากนั้นทดลองทำแบบฝึกหัด
2. แบบฝึกหัดบางส่วนครูได้ร่วมกันทำกับเพื่อนในขณะทดลองเรียนไปแล้วนักเรียนเปิดทำตามพร้อม VDO ได้
3. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามในช่องแสดงความเห็นของคลิป youtube หรือ คลิกแสดงความคิดเห็นด้านล่าง
4. ติดตามนัดหมายพิเศษในหน้าเว็บ bit.ly/jbsci2021


  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ STEM Online  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว การที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพจะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมนี้ไม่มีการบังคับให้ปฏิบัติแต่อย่างไร แต่จะมีผลดีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

  1. ได้รู้จักนำองค์ความรู้มาสร้างสิ่งใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา จะเป็นองค์ความรู้ตลอดชีวิต
  2. หากทำแบบทดสอบและผ่านตามเกณฑ์ จะได้เกียรติบัตรนำไปประกอบแฟ้มผลงานตอนสมัครเข้าเรียนชั้นสูงขึ้น
  3. หากทำกิจกรรมอาจได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพิเศษ ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการประเมินด้านเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับสูง
ครูเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับ (ผู้ปกครองสามารถร่วมกันทำกิจกรรมประกวดได้ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีและกระตุ้นให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต)

ชม VDO นิทรรศการออนไลน์ และคำแนะนำกิจกรรม

LIVE 18 ส.ค. 64วีดิทัศน์พิธีเปิด ความสำคัญ และ Science Show


วีดิทัศน์แนะนำกิจกรรมของ ป.1 - 3


วีดิทัศน์แนะนำกิจกรรมของ ป.4 - 6
1. ลิ้งก์สำหรับ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อรับเกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์ ประจำปี 2564
(ระวังการกรอก email กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนส่งนะครับ)

คลิกที่นี่2. ลิ้งก์สำหรับดาวน์โหลด ใบกิจกรรมการประกวดการออกแบบ วาดภาพ และระบายสี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

คลิกที่นี่3. ลิ้งก์สำหรับส่งผลงาน กิจกรรมการประกวดการออกแบบ วาดภาพ และระบายสี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

คลิกที่นี่


สำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกปริ้นท์ออกมาระบายสี สามารถวาดรูปในกระดาษขนาด  A4 หรือกระดาษสมุดวาดเขียนได้ครับ


1. ลิ้งก์สำหรับ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อรับเกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์ ประจำปี 2564
(ระวังการกรอก email กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนส่งนะครับ)

คลิกที่นี่2. ลิ้งก์สำหรับดาวน์โหลด ใบกิจกรรมสนุกจัดเต็มกับ STEM Online
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

คลิกที่นี่
3. ลิ้งก์สำหรับส่งผลงาน กิจกรรมสนุกจัดเต็มกับ STEM Online
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

คลิกที่นี่สำหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกปริ้นท์ออกมาระบายสี สามารถวาดรูปในกระดาษขนาด  A4 หรือกระดาษสมุดวาดเขียนได้ครับ


รายชื่อนักเรียน ป.4 ที่ร่วมกิจกรรม*หากพบข้อสงสัยสามารถสอบถามในปุ่ม"แสดงความคิดเห็น"ครับ* 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2021 เวลา 10:02 น.