Home ครูแชมป์ขี้เล่า ครบ 8 ปี ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ครบ 8 ปี ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันศุกร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:00 น.

ในที่สุด...
... 8 ปี ที่ผ่านมา มันได้สอนอะไรหลายๆอย่าง ได้ผ่านทั้งความทุกข์ และสุข
ผ่านงานมากมาย ทั้งที่สบายๆ และบีบคั้น
ผ่านการรายงานข้อมูล 3 เรื่อง ในวันเดียว ในขณะที่คนอื่นเลี้ยงฉลองปีใหม่กัน
ผ่านการนำทัพเด็กๆไปแข่งขันกละทำกิจกรรมต่างๆ ชนะบ้าง แพ้บ้าง ได้รางวัลบ้าง ไม่ได้อะไรเลยบ้าง
ผ่านการเดินทางที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดือนละเกือบ 3 พัน ทั้งๆที่เงินเดือน 8 พันกว่า
ผ่านการต่อสู้ เรียนรู้นิสัยใจคอคน
ผ่านการถูกเอาเปรียบ ด้วยเหตุผลต่างๆ
ผ่านการได้รับความเมตตา ความช่วยเหลือ จากผู้คนต่างๆ
ผ่านร้อยยิ้มของเด็กๆ เสียงหัวเราะ และน้ำตา
ผ่านการกระทำของศิษย์ ที่สร้างความภูมิใจในความเป็นศิษย์ครูแชมป์
ผ่านความเจ็บช้ำ ที่ลูกศิษย์บางคนทำตัวไม่ดี หรือมาตายจากกันไป
ผ่านการอบรมรวมแล้วเป็นพันโมง
ผ่านการเป็นวิทยากร สร้างคุณค่าของตนเองและสถาบัน
ผ่านการได้รับโอกาส ได้เรียนรู้ ความรู้ต่างๆ
ผ่านการได้รับการยอมรับ ชื่นชม ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ
ผ่าน....

.... ไม่ว่าจะผ่านอะไรไปมากมาย

เราจะไม่มอง ว่ากว่าจะผ่านมา เราลำบากสักเพียงไหน แต่เราจะมองไปข้างหน้า ว่าจะไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้อีกแล้ว

มันคือความภาคภูมิใจ ที่ได้ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท ของพระยาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

"เราคือคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"
ครูแชมป์
7 พ.ย. 48 - 7 พ.ย. 56

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:12 น.