Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

นักบินอวกาศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ด.ช. วัชราวุธ แซ่จิว   
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2013 เวลา 11:24 น.

กิจกรรมต่าง" ของนักบินอวกาศ"

การนอนในยานอวกาศนักบินอวกาศจะนอนในถุงนอนซึ่งยึดติดกับยาน โดยมีระบบ

ปรับความดันถุงนอนด้านสัมผัสกับหลังให้เสมือนนอนบนที่นอน

การใช้ชีวิตในอวกาศของนักบินอวกาศนั้น  จะต้องมีกิจวัตรประจำวัน

เช่นเดียวกับที่อยู่บนโลก แต่จะมีวิธีการ และอุปกรณ์ที่แตกต่างจากที่ใช้บนโลก

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2013 เวลา 11:29 น.