Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ดาวเทียมและยานอวกาศ

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ดาวเทียมและยานอวกาศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย มงคล อินเขาย้อย   
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 13:16 น.

กล้องโทรทรรศน์อวกาศ....ฮับเบิล  กล้องโทรทรรศน์ อวกาศจันทรา เป็นรกล้องที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลก  เพื่อศึกษาข้อมุล..

^^ทางด้านดาราสาสตร์ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น แล้วส่งไปโคจรรอบโลก   เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนั้นเรียกว่า  ดาวเทียม.... (artificial satellite) ดังนั้น !

กล้องโทรทรรศน์อวกาศ ฮับเบิล**  หรือกล้องโทรทรรศน์ อวกาศจันทรา

จึงจัดเป็นดาวเทียมชนิดหนึ่ง ปัจจุบันมนุษย์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมในด้านต่างๆ   เช่น    .. การถ่ายทอดสัญญาณ โทรทัศน์ จากต่างประเทศ  การทำแผนที่ ระบุตำแหน่ง ต่างๆ บนโลก การศึกษาการเคลื่อนที่ของพายุ เป็นต้น.... 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 13:19 น.