Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย มงคล อินเขาย้อย   
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:23 น.

แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นแก๊สไม่มีสีไม่มีกลิ่น  เกิดจากการเผาไหม้อย่างไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เข้าสู่ร่างกายจะจับกับเฮโมโกบินในเม็ดเลือดแดงอย่างถาวร  ทำให้ร่างกายรับออกซิเจนได้น้อยลงจะมีอาการวิงเวียน  หน้ามืด  สายตาพร่ามัว  หายใจเร็ว อาจเป็นอันตรายจนอาจถึงแก่ชีวิตได้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:36 น.