Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ภาวะอิงอาศัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ram   
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 09:47 น.

ภาวะอิงศัย

นักเรียนอาจเคยเห็นพืชบางชนิด เช่น พลูด่าง กล้วยไม้ป่า

หรือเฟินเกาะติดตันไม้ใหญ่ โดยที่ลักษณะการเกาะของพืช

เหล่านี้เกาะอยู่ที่ผิวของเปลือกลำตัน ไม่มีส่วนใดชอนไชเข้าไป

ภายในลำตัน ตันใหญ่จึงไม่ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิต

พืชที่เกาะตันไม้ใหญ่จะได้รับความชื้น และแร่ธาตุจากเปลือก

ลำตัน จึงเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งได้รับประโยชน์

เรีอกความสัมพันธ์ลักษณะนี้ว่า ภาวะอิงอาศัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:34 น.