Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนำส้มสายชู

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนำส้มสายชู PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันนิสา เเบ่งเพชร   
วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2014 เวลา 14:49 น.

      นำส้มสายชู เป็นสารละลายกรดเเอซีติก มี 3 ชนิด คือ

  1. นำส้มสายชูหมัก เป็นส้มสายชูที่ได้จากการหมักผลไม้ ธัญพืช หรือนำตาล กับส่าเหล้า

สายละลายที่มีสีเหลืองกับสีนำตาล มีรสเปรี้ยว มีกลิ่นหอม รับประทานได้

  2. นำส้มสายชูกลั่น เป็นนำส้มสายชูที่ได้จาอการหมักเเอลกอฮอล์กับเชื้อนำส้มสายชู

เเล้วนำมากลั่นอีกครั้ง จะได้นำส้มสายชูที่ใสน่ารับประทานยิ่งขึ้น

  3. นำส้มสายชูเทียม คือ นำส้มที่ได้จากการนำกรดนำส้มมาเจือจางกับนำ ได้สายละลายใส

รับประทานได้

   นำส้มสายชูปลอม  ได้จากการนำกรด ซัลฟิวริก มาผสมกับนำเเล้วเติมนำส้มสายชู

กลั่นลงไปเพื่อเเต่งกลิ่น ในท้องตลาดเรียกว่า หัวนำส้ม รับประทานเเล้วทำให้เกิด อาการ

ปวดท้อง เสียวฟัน กระเพาะอักเสบ