Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า วันน้ำเกิดและวันน้ำตาย

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

วันน้ำเกิดและวันน้ำตาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ณัฐพงศ์ เพิ่มกาวี   
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2014 เวลา 13:17 น.

หากเฝ้าสังเกตน้ำขึ้นน้ำลงเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน จะพบว่าในวันข้างแรม 14 ค่ำ หรือ 15 ค่ำ ระดับน้ำทะเลจะขึ้นสูงสุดเพราะแรงไทดัลจากดวงอาทิตย์เสริมแรงไทดัลจากดวงจันทร์ส่วนในวันข้างแรม 8 ค่ำ และข้างขึ้น 8 ค่ำ น้ำทะเลขึ้นต่ำสุดเพราะแรงไทดัลจากดวงจันทร์จะถูกหักล้างด้วยแรงไทดัลจากดวงอาทิตย์วันที่น้ำทะเลมีการขึ้นหรือลงสูงสุดเรียกว่าวันน้ำเกิดส่วนวันที่น้ำทะเลมีการขึ้นหรือลงน้อยเรียกวันน้ำตาย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2015 เวลา 15:47 น.