Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า

Newsflash

KruChamp.com เครื่อข่ายวงการครู ในเครือ ดินแดนปัญญาชน จ้า

การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมชาย ตรีอินทอง   
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2014 เวลา 13:33 น.

การกำหนดตำแหน่งของสถานที่บนผิวโลกสามารถบอกได้โดยการบอกพิกัดของวัตถุค่าละติจุดและลอกจิจูดในทำนองเดียวกันการบอกตำแหนงวัตถุบนท้องฟ้าสามารถบอกได้โดยใช้มุมห่างมุมทิศและมุมเงย