Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งเเวดล้อม

Newsflash

วงการครู โดยครูแชมป์ 1

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการครูนะครับ ขอเชิญพี่น้องครูไทยทุกท่าน ขอเชิญมาร่วมสร้างความก้าวหน้าให้วงการการศึกษากันครับ

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งเเวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธนายุทธ สุพรรณพงค์   
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 13:26 น.

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ต้นไม้เป็นแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของแมลงหลายชนิด นกหลายชนิดกินแมลงเป็นอาหาร พืชและสัตว์ที่ตายแล้วถูกย่อยสลายกลายเป็นส่วนหนึ่งของดิน พืชไม่สามารถเจริญเติบโตโดยปราศจากแสง น้ำ อากาส และดิน สัตว์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดดยปราศจากอากาศ น้ำ หืออุณหภูมิที่เหมาะสม