Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า สร้างฝัน

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

สร้างฝัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จงรักษ์ สวานประโคน   
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:20 น.

....เวลาวิ่งแข่ง แค่เรายืนยื่นไปข้างหน้ามากกว่าคนอื่นเราก็เร็วว่าคนอื่น... ..

ในชีวิตของเราก็เช่นกัน ลองคิดดูว่าเมื่อเราโตขึ้นเราจะเป็นอะไรแค่ตัดสินใจเร็วกว่าคนอื่นหนึ่งวัน

แล้วพยายามทำความฝันให้เป็นจริง ก็จะไปถึงจุดหมายแห่งความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่น เริ่มตั้งแต่วันนี้คิดให้ดีว่าเมื่อเราโตขึ้นเราอยากทำอะไรยิ่งเร็วยิ่งดี หากบางคนที่คิดว่า "เรื่องที่คิดจะทำมีมากมาย

ให้ตัดสินใจว่าโตขึ้นคิดจะทำอะไรมันยาก" ถ้าเป็นแบบนี้ ก็เขียนเรื่องที่คิดจะทำไว้บนกระดาษสักแผ่น จากนั้นเขียนเรื่องที่ตนเองเก่งและเรื่องที่ตนเองชอบไว้ด้วยกัน จากนั้นเปรียบเทียบ

จะพบว่าทั้งสองหัวข้อมีจุดที่เหมือนกัน ก็คือ เรื่องที่เราเก่งจะเป็นเรื่องที่เราชอบ ซึ่งก็คือ เรื่องที่ควรทำนั่นเอง

.......เมื่อเรามีฝันแล้ว ก็ควรพยายามทำให้ความฝันเป็นจริง หากมัวแต่ฝันโดยไม่พยายาม ความฝันนั้นก็ไม่มีวันเป็นจริง