Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ดาวเทียม และยานอวกาศ

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

ดาวเทียม และยานอวกาศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วัชราวุธ แซ่จิว   
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:17 น.

....กล้องโทรทรรศน์อวอาศฮับเบิล หรือกล้องโทรทรรศน์จันทรา เป็นกล้องที่ถูก ส่งขึ้นไป...

โคจรรอบโลก เพื่อศึกษาข้อมูลทางดาราศาสตร์.. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วส่งไปโคจรรอบโลก

เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ นั้นเรียกว่า ดาวเทียม ดังนั้นกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิล

หรือกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทรา ........จึงจัดเป็นดาวเทียมชนิดหนึ่งปัจจุบันมนุษย์ใช้ประโยนช์จากดาวเทียมในด้านต่างๆ

เช่น การถ่ายทอดสัญณานโทรทัศน์จากต่างประเทศ  การทำแผนที่ระบุตำแหน่ง!!

 บนโลก การศึกษาหการเคลื่อนที่ของ"พายุ" เป้นต้น