Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า กำเนิดทะเลทราย

Newsflash

วงการครู โดยครูแชมป์ 1

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการครูนะครับ ขอเชิญพี่น้องครูไทยทุกท่าน ขอเชิญมาร่วมสร้างความก้าวหน้าให้วงการการศึกษากันครับ

กำเนิดทะเลทราย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จงรักษ์ สวายประโคน   
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:05 น.

...โลกที่เราอาศัยอยู่กันนั้นเมื่อครั้งอดีตกาลนานมาแล้ว เชื่อกันว่ามีพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกนี้ไว้อย่างสวยงาม

มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ไม่มีดินแดนใดที่เป็นทะเลทรายที่แสนแห้งแล้งเลย แต่พระเจ้าผู้สร้างโลก


ก็ได้สร้างคำสาปเพื่อหวังให้มนูษย์เคารพในกฏกติกา ว่า "ทุกครั้งที่พวกเจ้าทำผิดศีลธรรม ทรายจะตกจากฟากฟ้าลงมาบนพื้นโลกหนึงเม็ด"


เหล่ามนุษย์ทั้งหลายต่างพากันหัวเราะเยาะกับคำสาปนี้ว่า"เพียงทรายเม็ดเดียวจะเป็นอะไรนักหนาล่า"

เขาเหล่านั้นไม่เกรงกลัวต่อสิ่งที่เขาต้องเผชิญในอนาคต เมื่อนานวันผ่านไป เนื่องจากเม็ดทรายที่หล่นมาจากฟากฟ้านั้น


ก่อให้เกิดความแห้งแล้งของทะเลทราย เพราะความผิดของมนุษย์ที่กระทำไม่เว้นวัน
ทรายที่ตกลงมาจึงมีจำนวนมหาศกลายเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งในที่สุด
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า


..การกระทำผิดเล็กๆน้อย เมื่อเราทำบ่อยครั้งก็จะก่อให้เกิดเป็นภัย อันใหญ๋หลวงภายหลังได้