Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

คำสบประมาท PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ยุวลักษณ์ แน่งแหยม   
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:51 น.

คำสบประมาท
การที่เราโดนคนดูถูกมากๆ 
เราก็จะเสียกำลังใจไม่ว่าเราจะทำอะไร  
เราก็จะโดนดูถูก
จนทำให้เราไม่อยากทำอะไรเลยเพราะ
กลัวว่ามันจะพลาด แต่ต่อไปนี้เราจะไม่
กลัวคำดูถูกของใครอีกเพราะเราจะถือว่า
คำของคนที่มาดูถูกเรา  เสมือนว่ามันเป็น
แรงกระตุ้นทำให้เรามี กำลังใจ มีแรง มีพลัง 
ในการลบคำสบประมาท
ของคนที่ไม่เชื่อใจเรา คิดว่าเราทำไม่ได้ 
แต่ถ้าเราทำในสิ่งที่เขาสบประมาท
เราได้ เราก็จะถือว่าลบคำสบประมาทสำเร็จ