Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ดาวหาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ยุวลักษณ์ แน่งแหยม   
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เวลา 12:07 น.


ดาวหาง
ดาวหางเป็นวัตถุในท้องฟ้าชนิดหนึ่งที่โคจรรอบดวงอาทิตย์
ดาวหางส่วนใหญ่มาจากขอบนอกของระบบสุริยะ
ตั้งแต่วงโคจรของดาวเคราะห์ออกไป เรียกบริเวณ
นั้นว่า "ดงดาวดาวหางของออร์ต" (Oort cloud)
มีส่วนนอกของใจกลางหัวที่ระเหิดเป็นไอเมื่อเข้า
ใกล้ดวงอาทิตย์  ทำให้เกิดชั้นฝุ่นและแก๊สเป็นฝ้ามัว
ล้อมรอบใจกลางหัวและทอดเหยีดออกไปไกล
จนดูเหมือนเป็นหางของดาว จึงเรียกว่า
ดาวหางนั่นเอง