Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ดาวเคราะห์แคระ

Newsflash

วงการครู โดยครูแชมป์ 1

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการครูนะครับ ขอเชิญพี่น้องครูไทยทุกท่าน ขอเชิญมาร่วมสร้างความก้าวหน้าให้วงการการศึกษากันครับ

ดาวเคราะห์แคระ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ยุวลักษณ์ แน่งแหยม   
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เวลา 12:12 น.

นิยามดาวเคราะห์ และดาวเคราะห์แคระ
 “ดาวเคราะห์”
ในระบบสุริยะ หมายถึงวัตถุที่
1. โคจรรอบดวงอาทิตย์
2.  มีมวลมากพอที่ทำให้รูปร่างใกล้เคียงทรงกลม
3.  ไม่มีวัตถุอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน  และลักษณะทางกายภาพ
       คล้ายคลึงกันอยู่ใกล้วงโคจร
“ดาวเคราะห์แคระ” หมายถึงวัตถุที่
1.  โคจรรอบดวงอาทิตย์
2.  มีมวลมากพอที่ทำให้รูปร่างใกล้เคียงทรงกลม
3.  มีวัตถุอื่นที่ขนาดใกล้เคียงกัน   และลักษณะทางกายภาพ
4.  ไม่ใช่ดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์