Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

ดาวจักรราศี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ยุวลักษณ์ แน่งแหยม   
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013 เวลา 12:14 น.

กลุ่มดาวจักรราศี
คือกลุ่มดาวที่มีประโยชน์เพื่อหาทิศนอกเหนือจากที่
กล่าวมาแล้ว  คือกลุ่มดาวจักรราศี ซึ่งนอกจากการ
ใช้หาทิศแล้ว  ยังมีประโยชน์ในการหาดาวเคราะห์อีกด้วย
กลุ่มดาวจักรราศีประกอบด้วยกลุ่มดาว12กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มดาวมีน(ปลา)  เมษ(แกะ)  พฤษภ(วัว)
มิถุน(คนคู่)  กรกฎ(ปู)  สิงห์(สิงโต)
กันย์(หญิงพรหมจารีย์)  ตุล(คันชั่ง)  พฤศจิก(แมงป่อง)
ธนู(คนยิงธนู)  มกร(แพะทะเล) และ กุมภ์(คนแบกหม้อน้ำ)