Home ดาวน์โหลด วงการครู เผยแพร่วงการครู แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ชั้น ป.6

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ดาวน์โหลด
Up

57sci6.pdf

File Name:
57sci6.pdf
 hot
File Size:775.18 kB
Author:สพป.พิษณุโลก เขต 1
Date:20. สิงหาคม 2014

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ชั้น ป.6

จัดทำโดย คณะทำงานการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

 

Powered by Phoca Download