Home ดาวน์โหลด วงการครู เผยแพร่วงการครู 59ตารางการหาค่าความชื้นสัมพัทธ์

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ดาวน์โหลด
Up

homeroom01.pdf

File Name:
homeroom01.pdf
 hot
File Size:60.47 kB
Author:ครูแชมป์
Date:13. กุมภาพันธ์ 2016

ตารางการหาค่าความชื้นสัมพัทธ์

http://homeroom.kruchamp.com

 

Powered by Phoca Download