Home ดาวน์โหลด วงการครู เผยแพร่วงการครู 560424bปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

ดาวน์โหลด
Up

560424b.ppt

File Name:
560424b.ppt
 hot
File Size:3.90 MB
Author:ผศ.ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล
Date:24. เมษายน 2013
การเผยแพร่เอกสารอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล

 

Powered by Phoca Download