Home รวมสาระวงการครู การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2020 เวลา 06:44 น.

 สรุปสาระสำคัญ การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563
เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19  วันที่ 30 เม.ย. 2563


สรุปสาระสำคัญ การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล
การจัดการเรียนการสอน กรณีที่ 1 เรียนที่บ้าน ผ่านสื่อ อาทิเช่น
– ทีวีระบบดิจิทัล
– ทีวี DLTV
– เว็บไซต์
– แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา

(1) ระดับชั้นอนุบาล 1-3
เวลา 08.30-11.00 น.
รูปแบบการเรียนโดย…
50 นาที เรียนทางไกลผ่านสื่อ DLTV
10 นาที ครูสื่อสารผ่านผู้ปกครองนักเรียน
ทบทวนบทเรียน : เสริมกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม 13.00-14.30 น. ครูออกเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง


(2) ประถมศึกษาปีที่ 1-6
เวลา 08.30-14.30 (13.30 น.)
#รูปแบบการเรียนโดย…
50 นาที เรียนทางไกลผ่านสื่อ DLTV
10 นาที ครูสื่อสารผ่านผู้ปกครอง และนักเรียนโดยตรง
ทบทวนบทเรียน : ทบทวนบทเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม 14.30-16.30 น. ครูพบปะนักเรียนและรับ-ส่งแฟ้มงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

(3) มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เวลา 08.30-14.30 (13.30 น.)
รูปแบบการเรียนโดย…
50 นาที เรียนทางไกลผ่านสื่อ DLTV
10 นาที ครูสื่อสารผ่าน นักเรียนโดยตรง
ทบทวนบทเรียน : ทบทวนบทเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม 14.30-16.30 น.

(4) มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เวลา 08.30-14.30
รูปแบบการเรียนโดย…
30 นาที เรียนทางไกลผ่าน สื่อสพฐ
20 นาที เติมเต็มโดยครูประจำวิชาหรือสื่อเสริมฯ
ทบทวนบทเรียน : ครูทบทวนบทเรียนด้วย การสื่อสารสองทางหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม 14.30-16.30 น.


การจัดการเรียนการสอน  กรณีที่ 2

สำหรับนักเรียนทุกชั้นเรียนในชุมชนพื้นที่ปลอดภัยภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน
1) เขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียนจัดสถานที่เรียน
2) นักเรียนมาโรงเรียน แบ่งกลุ่ม สลับมาเรียน
3) ครูลงพื้นที่จัดการเรียนการสอนที่บ้านนักเรียนหรือชุมชน
4) โรงเรียนและชุมชนดำเนินการตามประกาศของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และจังหวัด

โดย กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
รองเลขาธิการ กพฐ.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2020 เวลา 06:48 น.