Home รวมสาระวงการครู

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

sara Kru
articles.jpg

เรื่องราว สาระ น่ารู้ วงการครู

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 รวมเพลงของพ่อ ที่พสกนิกรขับร้องเพื่อพ่อ รวมเพลงในหลวง ครูแชมป์ 5239
22 ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครูแชมป์ 5456
23 แบบสำรวจความคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรม ครูแชมป์ 3445
24 ตรวจสอบข้อมูล ชพค. - ชพส. ครูแชมป์ 6634
25 ตัวอย่างแผน กลุ่ม PLC พิษณุโลก ครูแชมป์ 41150
26 ประเด็นสำคัญ นายกพบเพื่อนครู ครูแชมป์ 4766
27 อบรม STEM Education Online ครูแชมป์ 4914
28 กำหนดเงินเดือนออก ปี 2559 ครูแชมป์ 5239
29 คสช. ปฏิรูปการทรวงศึกษาธิการ ครูแชมป์ 5667
30 ค้นหาเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ครูแชมป์ 6240
 
หน้า 3 จาก 6