Key Concepts

วงการครู


หนังสือวิทยาศาสตร์

ห้องวิทย์จ่าการบุญ

คลังข้อสอบวิทย์ online


เงินงอกเงย

จำนวนผู้เยี่ยมชม

counter ::

Login Formยินดีต้อนรับศิษย์ครูแชมป์เข้าสู่ระบบนะจ๊ะ

like
Home

Newsflash

วงการครู โดยครูแชมป์ 1

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการครูนะครับ ขอเชิญพี่น้องครูไทยทุกท่าน ขอเชิญมาร่วมสร้างความก้าวหน้าให้วงการการศึกษากันครับ

วงการครู KruChamp.com
พระนามเต็มในหลวงรัชกาลที่ 10 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:14 น.

พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พระปรมาภิไธย

 “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

การอ่านออกเสียง

พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-เมน-ทะ-ระ-รา-มา-ทิบ-บอ-ดี-สี-สิน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-มะ-หิ-สอน-ภู-มิ-พน-ราด-ชะ-วะ-ราง-กูน-กิ-ติ-สิ-ริ-สม-บูน-อะ-ดุน-ยะ-เดด-สะ-หยาม-มิน-ทรา-ทิ-เบด-ราด-วะ-โร-ดม-บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิด-พระ-วะ-ชิ-ระ-เกล้า-เจ้า-อยู่-หัว


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:17 น.
 
พระปฐมบรมราชโองการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:11 น.

พระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังทรงรับน้ำมุรธาภิเษก น้ำอภิเษก เครื่องราชกกุธภัณฑ์ และทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ

พระปฐมบรมราชโองการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 


“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

 
กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 เวลา 17:08 น.

กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก 2562

กำหนดเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง หลายท่านอาจถามว่า เดือนนี้เงินเดือนออกวันไหนบ้าง เราเลยรวมมาให้ตามสัญญาครับ

(กำหนดเงินเดือนครูออกครับ)
มาร่วมทดสอบว่า คุณเหมาะสำหรับการลงทุนแบบไหนให้เงินงอกเงย

ขอบคุณครับ

ครูแชมป์ พิริยะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 เวลา 17:23 น.
 
สิ่งที่ต้องเตรียมในการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2018 เวลา 21:28 น.

ประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร มีเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

– เลี่ยงไม่ได้แล้ว เกี่ยวกับ PLC LOGBOOK การอบรมครูปองครู และ ID PLAN ว่ามีความสำคัญต่อการเลื่อนเงินเดือน จึงจะขออนุญาตนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร มีเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง
– เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการประเมิน เลื่อนเงินเดือนครูตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ ว 20/2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ รอบเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนง่าย ๆ ได้ ดังนี้
– 1. จะให้คุณครูเป็นผู้ประเมินตนเองจากเอกสารหลักฐานร่องรอยต่าง ๆ
– 2. หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการ 3 ท่านมาตรวจสอบว่าที่คุณครูประเมินมานั้นสอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่มีหรือไม่ เพื่อที่จะให้คำแนะนำ ผอ.รร. เพื่อประเมินเลื่อนเงินเดือน
– 3. ผอ.รร. ประเมินเลื่อนเงินเดือน
– 4. ผอ.รร.จะให้คําปรึกษา แนะนําผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนา
– 5. แจ้งผลการประเมินให้คุณครูผู้รับการประเมินทราบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการประเมินเลื่อนเงินเดือนในครั้งนี้ จะมีการประเมิน 2 ครั้ง คือคุณครูประเมินตนเอง และ ผอ.ประเมินคุณครู โดยในการประเมินคุณครูผู้ถูกประเมิน จะมีส่วนร่วมในการประเมินค่อนข้างมาก เพราะจะเป็นผู้ที่ประเมินในรอบแรกจากเอกสารหลักฐานที่มี โดยในการประเมินรอบที่ 2 จะเป็นเพียงแค่การตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้อง ว่าสอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่มีหรือไม่ ซึ่งหากคุณครูมีการเตรียมการแต่เนิ่น ๆ ก็ควรจะมีคะแนนการประเมินอยู่ในดับที่สูงอย่างแน่นอน
– ร่องรอยเอกสาร หรือหลักฐานในแต่ละด้าน เพื่อให้คุณครูได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ มีองค์ประกอบในการประเมินจะแบ่งเป็น 2 ตอน คือ
– ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน)
– ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน)


ข้อมูลจาก  เฟซบุ๊กแฟนเพจกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

 
STEM PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2018 เวลา 09:34 น.

STEM จ่าการบุญ 2018

stem จ่าการบุญ 2018


>>>> ประกาศผลการแข่งขัน <<<<


มีรูปแบบโชว์ และการแข่งขัน
1. แข่ง scratch
แข่ง 3 ห้องคอมพ์ ห้องละ 20 ทีม ทีมละ 2 คน
- รับสมัครนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 (ผ่านทางแบบฟอร์มรับสมัครหน้าเว็บ)

- workshop ป.1 - 3
ทีมจัดกิจกรรม ครูผดุงกิจ และคณะ


2. เครื่องร่อนไกล
รับสมัครหน้างาน แบ่งรางวัลเป็นช่วงชั้น แข่งทีละสายชั้น
ทีมจัดกิจกรรม ครูมด และคณะ

  • สมัครที่ครูผู้จัดกิจกรรม


3.ปั้นน้ำเป็นตัว
แข่งจำนวน 8 ทีม ทีมละ 5 คน
ทีมจัดกิจกรรม ครูแชมป์ ครูติ๋ม และคณะ

  • สมัครที่ครูผู้จัดกิจกรรม


4. แข่ง ROV
คัดเลือกเหลือ 4 ทีม ชิงที่ 1 - 3 วันงาน
มีทีมพากษ์ และนำขึ้นจอที่ห้องประชุม (แข่งต่อจากเครื่องร่อน)
ครูแชมป์ ครูท๊อป ครูอาร์ม และคณะ


5. รถพลังงานลูกโป่ง หรือ ลูกข่างหรรษา
แยกแข่งเป็นสายชั้น คัดเลือกที่ 1 - 3 ของแต่ละสายชั้น
หากเป็นลูกข่าง แข่งหมุนนานกับสร้างสรรค์
ทีมจัดกิจกรรม ครูตา ครูยุ้ย และคณะ

  • สมัครที่ครูผู้จัดกิจกรรม


6. หนังสติ๊กไอสไตน์
แยกแข่งเป็นสายชั้น คัดเลือกที่ 1 - 3 ของแต่ละสายชั้น
สายชั้น 1 - 3 แข่งโดยเลือกอันที่จัดเตรียมไว้ (สมัครหน้างาน)
สายชั้น 4 - 6 แข่งโดยนั่งประดิษฐ์และแข่งยิง (สมัครหน้างาน 5 ทีม)
ทีมจัดกิจกรรม ครูทัศนีย์ และคณะ

  • สมัครที่ครูผู้จัดกิจกรรม


7. กบกินขี้(ดินสอ)
7.1 workshop นั่งประดิษฐ์ และจัดแสดงโชว์ผลงานนักเรียน
7.2 แข่งขันทำกบกินขี้ (ดินสอ) 6 ทีม
ทีมจัดกิจกรรม สายชั้น ป.4

  • สมัครที่ครูผู้จัดกิจกรรม

ติดตามความคืบหน้า

http://gg.gg/stem2you

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2018 เวลา 13:28 น.
 


หน้า 7 จาก 44


วงการครู KruChamp.com.

Polls

ปิดเทอมแล้ว ยังไงดี
 

Who's Online

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Advertisement

Featured Links:
บ้านครูแชมป์
เรียนพิเศษในพิษณุโลก