7 เคล็ดลับทำให้คุณมีรายได้มากกว่าคนอีก 90%

ข้อคิดจากคุณบอย วิสูตร ผู้เขียนหนังสือขายดีหลายเล่ม “บนท้องฟ้า รถไม่เคยติด” “มองไกลบนไหล่ยักษ์” “หนังยางล้างใจ” และอื่นๆอีกหลายเล่ม

หากคุณต้องการมีรายได้ คุณต้องปฏิบัติตัวตาม 7 ข้อ ดังนี้

1. เห็นคุณค่าของตัวเอง ลองคิดรายได้ของเราต่อชั่วโมง และถามตัวเองว่าเราคู่ควรหรือไม่ ลองทบทวนดูว่า เราแปะป้าย     หรือมองตัวเองแย่ๆ ในเรื่องไหนอยู่หรือเปล่าจงเอาเรื่องแย่ๆ ออกไป

2. ค้นหาว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้รายได้น้อย เลิกโทษคนอื่น และรับผิดชอบตัวเอง ถามตัวเองดูว่า เรารายได้น้อย หรือเรามีความสามารถน้อย

3. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทุกๆวินาที

  

4. ทำในสิ่งที่เรารัก และมีคนต้องการ

5. เปลี่ยนสิ่งแวดล้อม คนที่คุณคบ เรื่องที่คุณคุย ที่อยู่ ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ ก็ต้องหาคนรู้จักกลุ่มใหม่ๆ เพิ่ม เพื่อให้เกิด     ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

6. ลองทำอะไรใหม่ๆ อะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่ตายมักจะทำให้เราโต

7. ตั้งเป้า และเขียนเป้าหมายว่าจะต้องเป็นที่สุดของสาขาอาชีพ

Comments

comments