ผลตอบแทนคาดหวังจากการลงทุนในหุ้น

ที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกเป็นขาขึ้นมายาวนาน ทำให้ผลตอบแทนระยะยาวในอดีตที่นำมาใช้อ้างอิงการลงทุนในหุ้นจะค่อนข้างสูง แผนการเงินที่เตรียมไว้โดยใช้ผลตอบแทนคาดหวังนั้นจึงดูว่าบรรลุเป้าหมายได้ไม่ยากนัก (มักกำหนดผลตอบแทนในหุ้นไว้ 10%-12% ต่อปีโดยเฉลี่ย)

ในปัจจุบัน ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนมากขึ้น ไม่แน่นอนมากขึ้น แผนการลงทุนของเราจึงควรลดอัตราผลตอบแทนคาดหวังจากหุ้นลงบ้าง และขยายระยะเวลาการลงทุน กับเพิ่มจำนวนเงินลงทุนแต่ละครั้งให้มากขึ้น เพื่อให้แผนการเงินยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายเดิมได้ในทางปฏิบัติ

แต่จะลดเหลือสักเท่าไหร่นั้น ให้ไตร่ตรองและคาดเดากันเอาเอง อย่างของพี่ พี่ให้ผลตอบแทนคาดหวังในหุ้นเมื่อมองจากตรงนี้ไปข้างหน้าสัก 3-4 ปี เป็น 7%-8% ต่อปีโดยเฉลี่ย (บางปีอาจติดลบ บางปีอาจบวกมากกว่านั้น)

จะถูก จะผิด ไม่ทราบ ไม่ได้ใช้ทฤษฎี แต่เป็นการคาดเดาจากประสบการณ์ ไม่ได้โลภมาก ไม่ได้มักน้อย และไม่ได้ใช้ดวงดาวมาทำนาย ไม่จำเป็นต้องยึดถือเป็นแบบอย่าง

ที่เอามาลงในนี้ก็เพื่อให้เข้าใจว่า เมื่อปัจจัยสำคัญเปลี่ยน เราก็ต้องปรับปรุงแผนการเงินด้วย ไม่ใช่แช่แข็งไปตลาดกาล

ขอบพระคุณข้อมูลจากพี่ตู่ วรวรรณ ธาราภูมิ

Comments

comments