การมองไปข้างหน้า สำคัญมากสำหรับการลงทุนในหุ้น

การมองไปข้างหน้า สำคัญมากสำหรับการลงทุนในหุ้น
—————————————————————-
ปัจจุบันมีเครื่องมือประมวลผลต่างๆ ที่ช่วยให้วิเคราะห์หุ้นได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น มีตัวช่วยในการวิเคราะห์ราคาซื้อขายที่เหมาะสม โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงิน ราคาในอดีต รวมถึงการวิเคราะห์และคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ต่างๆ ทำให้ตัดสินใจซื้อขายง่ายขึ้น เร็วขึ้น

แต่สิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการคัดเลือกหุ้น หรือกองทุน นั่นคือการมองไปข้างหน้า มองอนาคตของกิจการว่าจะเดินไปทางใด เป็นสิ่งที่เครื่องมือและเทคโนโลยียังไม่สามารถทำได้

มันเป็นเรื่องดีที่มีการใช้ข้อมูลในอดีต งบการเงิน และสถิติต่างๆ เป็นตัวช่วยอ้างอิงความสำเร็จในอดีตที่ยังมีอิทธิพลต่ออนาคตของหุ้น แต่ก็ไม่ใช่ว่าอดีตจะเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต … กิจการที่แข้มแข็งในอดีต ไม่ได้แปลว่าจะดีไปได้ตลอดในอนาคต

ในยุคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมองให้ออกว่าปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น อะไรคือการเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน อะไรคือความฉาบฉวย จากนั้นค่อยแสวงหาธุรกิจที่ได้ประโยชน์หรือรู้จักใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น แล้วเข้าไปลงทุนเพื่อหวังการเติบโตในอนาคต

ว่าไปแล้ว คำว่ายั่งยืน มันไม่มีจริง เราจึงต้องตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง เราจึงต้องหากิจการที่จะอยู่รอดและมีผลกำไรที่ดีในอนาคต รู้จักปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามทันเทคโนโลยี และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

แต่น่าเพลียใจเหลือเกิน ที่คนมักจะลงทุนในหุ้นโดยไม่ได้ดูสิ่งเหล่านี้
.

เสกสรร โตวิวัฒน์
บลจ.บัวหลวง จำกัด

19 กรกฎคม 2561

Comments

comments