เงินฝากประจำ

ในปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ต่างๆมีผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำทั้งระยะสั้นและระยะยาวมากมาย โดยดอกเบี้ยจะสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

ข้อดี ดอกเบี้ยสูง เมื่อครบกำหนดถอนได้ ยิ่งมีทุนมากกว่า 10 ล้านขึ้นไปจึงจะได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ

ข้อเสีย สภาพคล่องต่ำ หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินส่วนนี้จะทำให้สิทธิ์ดอกเบี้ยหายไปกลายเป็นดอกเบี้ยของออมทรัพย์ บางตราสารต้องหักภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้ด้วย

มาค้นหาตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนประเภทใด
start2web

Comments

comments