เงินฝากไม่ประจำ

เงินฝากไม่ประจำ หรือ ฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากเผื่อเรียก เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการออม ปัจจุบันเราใช้งานทั้งเป็นช่องทางรับเงินเดือน การชำระค่าบริการต่างๆ ที่สำคัญ มีระบบ internet banking มาบริการเราด้วย

- ข้อดี สภาพคล่องสูง ฝากถอนได้เมื่อต้องการ

- ข้อเสีย ดอกเบี้ยน้อย ถ้าได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษี แต่ละธนาคารจะกำหนดว่า จะต้องมีขั้นต่ำในบัญชีเท่าไร และไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานเท่าไร จึงจะมีการตัดเงินค่ารักษาบัญชี (ศึกษาเพิ่มเติม ถ้าบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว จะเกิดอะไรขึ้น)

มาค้นหาตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนประเภทใด
start2web

Comments

comments