กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารหนี้ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก แบ่งออกเป็นตราสารหนี้ระยะยาว และตราสารหนี้ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยงของกองทุนมีตั้งแต่ 1 – 3 โดยตราสารหนี้ภาครัฐจะมีความเสี่ยงต่ำว่าตราสารหนี้ภาคเอกชน

กองทุนรวมตราสารหนี้จะให้ผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงินเพราะมีความเสี่ยงสูงกว่า แต่ก็อาจต่างกันไม่มาก ครูแชมป์มองว่า เราจะใช้เป็นเครื่องมือเก็บเงินที่อาจมีเป้าหมายต้องใช้อีกประมาณ 1 ปี ขึ้นไป เพราะเอาชนะบัญชีเงินฝากไม่ประจำได้

และถ้ามองว่า ทำไมไม่ใช้บัญชีเงินฝากประจำ เพราะหากถึงกำหนดที่ต้องใช้เงิน หรืออาจมีเรื่องที่ต้องใช้เงินจริงๆ เราก็สามารถขายหน่วยลงทุนได้ โดยส่วนใหญ่จะได้รับเงินแบบ T+1 คือได้รับวันถัดไป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม http://www.start-to-invest.com/webedu/Wc791aca5a5ebc.html

มาค้นหาตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนประเภทใด
start2web

Comments

comments