กองทุนรวมหุ้น

กองทุนรวมหุ้น หรือกองทุนรวมตราสารตลาดทุน เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น โดยมีผู้ดูแลจัดการหาจังหวะลงทุนให้กับเรา

กองทุนรวมหุ้นมีแบบที่จ่ายปันผล และไม่จ่ายปันผล

บางท่านจะชอบเงินปันผลระหว่างกาล นำเงินมาใช้จ่าย หรือนำมาซื้อเพิ่มเข้าไป ส่วนบางท่านก็บอกว่า ในเมื่อต้องการซื้อเพิ่ม ควรจะซื้อแบบไม่มีปันผล เพราะมูลค่าก็จะถูกนำไปรวมในหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ และไม่ต้องเสียภาษีจากการได้รับปันผลอีกด้วย

กองทุนประเภทนี้จะมีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป

มาค้นหาตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนประเภทใด
start2web

Comments

comments