หุ้นเน้นมูลค่า (หุ้น value investing , VI )

หุ้นเน้นมูลค่า (หุ้น value investing , VI )

เป็นผู้ลงทุนหุ้นที่มีการซื้อขายไม่บ่อย มีการวิเคราะห์บัญชีของบริษัท คำนวณหาราคาที่เหมาะสม มีการอ่านผลประกอบการ กลุ่มนี้จะถือเป็นระยะเวลายาว และจะขายเมื่อถึงจุดที่เห็นว่าควรขาย

ผู้ลงทุนประเภทนี้ต้องทุนเยอะ ใจเย็น และมีความรอบคอบ ครับ

มาค้นหาตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนประเภทใด
start2web

Comments

comments