จนแน่ๆ ถ้าไม่วางแผนการเงิน

ข้อมูลสถิติ (จาก ธปท หรือไม่ ไม่แน่ใจ เพื่อนบอกว่าใช่)
——————————————————————-

1. คนทั่วไปเป็นอย่างไร เมื่อวัยเกษียณ
———————————————-
1%. = ร่ำรวย เป็นเศรษฐี
4%. = มีเงินใช้สุขสบาย
7%. = พอช่วยเหลือตัวเองได้
40%. = ต้องพึ่งพาลูกหลาน สถานสงเคราะห์
48%. = ยังคงต้องดิ้นรน ทำงานหนัก

สรุป สำเร็จแค่ 5%.
ล้มเหลว. 95%
.

2. ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
———————————
ค่าอาหาร / 1 คน (คำนวนที่ 30 ปี)

1 วัน ทาน 3 มื้อ

1 ปี = 3 มื้อ x 365 วัน = 1,095 มื้อ

30 ปี = 30 ปี x 1,095 มื้อ = 32,850 มื้อ
- มื้อละ 30 บาท = 30 บาท x 32,850 มื้อ = 985,500 บาท

- มื้อละ 50 บาท. = 50 บาท x 32,850 มื้อ = 1,642,500 บาท

- มื้อละ 70 บาท. = 70 บาท x 32,850 มื้อ = 2,299,500 บาท

- มื้อละ 100 บาท. = 100 บาท x 32,850 มื้อ = 3,285,000 บาท
.

สรุป ครอบครัว 1 ครอบครัว ขั้นต่ำมีลูก 1 คน รวม 3 ชีวิต ต้องมีค่าอาหาร 30 ปี = 9,855,000 บาท

ยังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ารักษาพยาบาล และอื่นๆ

จะรอดไหมนี่ ถ้าไม่ทำการบ้านวางแผนการเงินตนเองไว้ก่อน

ที่มา : facebook คุณวรวรรณ ธาราภูมิ

Comments

comments