เขาจะทำสงครามกันไหม ตอนที่ 3/5 : ทรัมป์จะเอายังไง

เขาจะทำสงครามกันไหม ตอนที่ 3/5 : ทรัมป์จะเอายังไง
——————————————————————
เรามองว่า นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ น่าจะมีรูปร่างที่แตกต่างออกไปหลังจากที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ในวันที่ 20 มกราคม ปีหน้า

ที่ผ่านมานั้น ทรัมป์เน้นย้ำเสมอว่า “สหรัฐฯ ต้องมาก่อน” (America First) สะท้อนว่าเขาอาจถอนกองกำลังออกจากประเทศพันธมิตรและระงับสนธิสัญญาความมั่นคงบางอย่างเพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการทหารในต่างประเทศ และจะส่งกำลังทหารไปต่างประเทศเมื่อจะเกิดประโยชน์ต่อสหรัฐฯ เท่านั้น เช่น

- หากมีการบุกรุกโจมตีจากรัสเซีย สหรัฐฯ อาจไม่ส่งกองกำลังไปป้องกันประเทศทะเลบอลติกที่เป็นสมาชิกของนาโต หากประเทศเหล่านั้นไม่ยอมลงทุนเพื่อปกป้องตนเองด้วย

- อาจระงับสนธิสัญญาความมั่นคงกับญี่ปุ่น เนื่องจากเห็นว่าสหรัฐฯ กำลังถูกญี่ปุ่นเอาเปรียบด้านค่าใช้จ่ายการทหาร
.

เมื่อนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ เป็นเช่นนี้ ความขัดแย้งทางการทหารระหว่างสหรัฐฯ กับ จีนและรัสเซีย จึงมีแนวโน้มผ่อนคลายลง

อย่างไรก็ดี ถ้าสหรัฐฯ ลดความร่วมมือทางการทหารกับประเทศพันธมิตรทั่วโลกลง ก็อาจทำให้ จีนกับรัสเซีย เข้ามามีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้น
.

โดย ฐนิตา ตุมราศวิน / ณัฐพัช กิตติปวณิชย์ (ทีมจัดการกองทุน บลจ.บัวหลวง)

10 พฤศจิกายน 2559

ที่มา facebook คุณวรวรรณ ธาราภูมิ

Comments

comments