Currently browsing tag

ข้อมูลเรื่องการลงทุน

หุ้นเน้นมูลค่า (หุ้น value investing , VI )

หุ้นเน้นมูลค่า (หุ้น value investing , VI ) เป็นผู้ลงทุนหุ้นที่มีการซื้อขายไม่บ่อย มีการวิเคราะห์บัญชีของบริษัท คำนวณหาราคาที่เหมาะสม มีการอ่านผลประกอบการ กลุ่มนี้จะถือเป็นระยะเวลายาว และจะขายเมื่อถึงจุดที่เห็นว่าควรขาย ผู้ลงทุนประเภทนี้ต้องทุนเยอะ ใจเย็น และมีความรอบคอบ ครับ มาค้นหาตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนประเภทใด

หุ้นปันผล

หุ้นปันผล คือการที่เราไปซื้อหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ แล้วหุ้นบริษัทที่เราถือนั้นมีการปันผลกำไรออกมาเป็นเงิน หรือ เป็นหุ้น โดยจะต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย หลายคนเรียกหุ้นแนวนี้ว่า หุ้นห่านทองคำ เพราะจะค่อยๆทยอยออกไข่ออกมาให้เราได้ชื่นใจ แต่อย่าลืมว่า เมื่อปันผลแล้ว ราคาหุ้นก็จะตกลงมาเท่ากับมูลค่าที่ปันผลออกมา และต้องเสียภาษีด้วยนะครับ มาค้นหาตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนประเภทใด

กองทุนรวมหุ้น

กองทุนรวมหุ้น หรือกองทุนรวมตราสารตลาดทุน เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น โดยมีผู้ดูแลจัดการหาจังหวะลงทุนให้กับเรา กองทุนรวมหุ้นมีแบบที่จ่ายปันผล และไม่จ่ายปันผล บางท่านจะชอบเงินปันผลระหว่างกาล นำเงินมาใช้จ่าย หรือนำมาซื้อเพิ่มเข้าไป ส่วนบางท่านก็บอกว่า ในเมื่อต้องการซื้อเพิ่ม ควรจะซื้อแบบไม่มีปันผล เพราะมูลค่าก็จะถูกนำไปรวมในหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ และไม่ต้องเสียภาษีจากการได้รับปันผลอีกด้วย กองทุนประเภทนี้จะมีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป มาค้นหาตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนประเภทใด

กองทุนอสังหาริมทรัพย์

กองทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นเครื่องมือที่ตอบสนองคนที่อยากมีอาคารไว้คอยเป็นค่าเช่า แต่ไม่ต้องไปดูแลกิจการ แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นแบบสิทธิ์การเช่า และแบบเจ้าของ โดยข้อมูลของ กลต. บอกไว้ดังนี้ 1. ซื้อเพื่อปล่อยเช่า  เป็นการลงทุนในระยะยาว เพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่จะได้รับอย่างต่อเนื่องจากค่าเช่าเป็นงวด ๆ เช่น บ้านเช่า ห้องเช่า โกดังสินค้า ฯลฯ ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับรายได้ประจำ เช่น ผู้ที่เกษียณอายุงานแล้ว โดยที่ผู้ลงทุนอาจใช้เงินทุน ของตนเองเพียงบางส่วนจ่ายเป็นเงินดาวน์ ส่วนที่เหลือสามารถขอกู้จากธนาคาร (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาสินเชื่อของแต่ละ ธนาคาร) และนำเงินรายได้จากค่าเช่ามาผ่อนชำระธนาคารได้ แต่การลงทุนในลักษณะนี้ก็มีข้อยุ่งยากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของภาระในการบริหารจัดการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพดี อีกทั้งยังมี ความเสี่ยงหากไม่มีผู้เช่า หรือผู้เช่ามีพฤติกรรมไม่ดี ค้างชำระค่าเช่า เป็นต้น      2. ซื้อเพื่อเก็งกำไร  เป็นการลงทุนในระยะสั้น ในกรณีนี้ผู้ลงทุนจะเข้าไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น หรืออยู่ใน ทำเลที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของตลาด โดยคาดการณ์ว่าในอนาคตราคาอสังหาริมทรัพย์นั้นจะสูงขึ้น แล้วก็จะขายอสังหาริมทรัพย์ นั้นออกไปเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างราคา ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ลงทุนจะไม่ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่เป็นกรณีที่ ผู้ลงทุนตั้งใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ แล้วนำมาตกแต่งใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้นก่อนที่จะขายทำกำไรออกไป อย่างไรก็ดี …

กองทุนรวมตราสารตลาดเงิน

กองทุนรวมตราสารตลาดเงิน เป็นเครื่องเมือที่เหมาะสำหรับพักเงินในระยะเวลาสั้นๆ เพราะมีสภาพคล่อง โดยเมื่อสั่งขายแล้ว จะได้เงินคือ T+1 คือ วันถัดไปของวันทำการ ครูแชมป์ใช้กองทุนรวมตราสารตลาดเงินเป็นเครื่องมือในการเก็บเงินที่จะต้องจ่ายภาษี จ่ายค่าส่วนกลางบ้าน รวมไปถึง เอาไว้สำหรับสับเปลี่ยนเข้าซื้อกองทุนรวมหุ้น หรือ กองทุน RMF เพราะเมื่อเวลาผ่านไป ผลตอบแทนจะดีกว่าบัญชีเงินฝากทั่วไป (มันต่างกันจริงๆนะ) ยิ่งใครใช้ internet banking ยิ่งสะดวกเวลาซื้อขายครับ มาค้นหาตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนประเภทใด

กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารหนี้ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก แบ่งออกเป็นตราสารหนี้ระยะยาว และตราสารหนี้ระยะสั้น ระดับความเสี่ยงของกองทุนมีตั้งแต่ 1 – 3 โดยตราสารหนี้ภาครัฐจะมีความเสี่ยงต่ำว่าตราสารหนี้ภาคเอกชน กองทุนรวมตราสารหนี้จะให้ผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงินเพราะมีความเสี่ยงสูงกว่า แต่ก็อาจต่างกันไม่มาก ครูแชมป์มองว่า เราจะใช้เป็นเครื่องมือเก็บเงินที่อาจมีเป้าหมายต้องใช้อีกประมาณ 1 ปี ขึ้นไป เพราะเอาชนะบัญชีเงินฝากไม่ประจำได้ และถ้ามองว่า ทำไมไม่ใช้บัญชีเงินฝากประจำ เพราะหากถึงกำหนดที่ต้องใช้เงิน หรืออาจมีเรื่องที่ต้องใช้เงินจริงๆ เราก็สามารถขายหน่วยลงทุนได้ โดยส่วนใหญ่จะได้รับเงินแบบ T+1 คือได้รับวันถัดไป ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม http://www.start-to-invest.com/webedu/Wc791aca5a5ebc.html มาค้นหาตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนประเภทใด

เงินฝากไม่ประจำ

เงินฝากไม่ประจำ หรือ ฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากเผื่อเรียก เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการออม ปัจจุบันเราใช้งานทั้งเป็นช่องทางรับเงินเดือน การชำระค่าบริการต่างๆ ที่สำคัญ มีระบบ internet banking มาบริการเราด้วย – ข้อดี สภาพคล่องสูง ฝากถอนได้เมื่อต้องการ – ข้อเสีย ดอกเบี้ยน้อย ถ้าได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษี แต่ละธนาคารจะกำหนดว่า จะต้องมีขั้นต่ำในบัญชีเท่าไร และไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานเท่าไร จึงจะมีการตัดเงินค่ารักษาบัญชี (ศึกษาเพิ่มเติม ถ้าบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว จะเกิดอะไรขึ้น) มาค้นหาตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนประเภทใด

เงินฝากประจำ

ในปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ต่างๆมีผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำทั้งระยะสั้นและระยะยาวมากมาย โดยดอกเบี้ยจะสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ข้อดี ดอกเบี้ยสูง เมื่อครบกำหนดถอนได้ ยิ่งมีทุนมากกว่า 10 ล้านขึ้นไปจึงจะได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ข้อเสีย สภาพคล่องต่ำ หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินส่วนนี้จะทำให้สิทธิ์ดอกเบี้ยหายไปกลายเป็นดอกเบี้ยของออมทรัพย์ บางตราสารต้องหักภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้ด้วย มาค้นหาตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนประเภทใด

สลากออมสิน สลาก ธกส.

สลากออมสิน สลาก ออมทรัพย์ ธกส. เป็นการออมในรูปแบบพิเศษที่มีการออมพร้อมกับการการลุ้นโชค โดยมีการออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของแต่ละเดือน (เว้นแต่จะตรงกับวันหยุดสำคัญครับ) การออมสลาก เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชค โดยมีข้อดีคือ ต้นทุนไม่หาย และเมื่อครบตามกำหนดการถือตราสาร ก็จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม – สลากออมสิน – สลาก ออมทรัพย์ ธกส. มาค้นหาตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนประเภทใด