ทำไม ต้องยื่นภาษีกันหนอ

images (2)  “ทำไมต้องยื่นภาษี”

เป็นคำถามที่หลายๆคนต้องอยากรู้ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย หรือกำลังเพิ่งเริ่มต้นทำงาน รายได้ยังไม่ถึง 150,000 บ. เลยนะเนี่ย

อย่าเพิ่งเป็นกังวลครับ เพราะแท้ที่จริงแล้ว การยื่นภาษีเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำ ส่วนจะเสียหรือไม่เสีย ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ซึ่งตอนนี้ช่องทางการยื่นภาษีก็สะดวกสบาย บางท่านอาจจะสะดวกยื่นผ่าน www.rd.go.th ซึ่งเป็นเว็บของกรมสรรพากรก็ได้

ไปอ่านเจอบทความเก่าๆ เรื่องของการยื่นภาษีมีดังนี้ครับ

1. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นหน้าที่ของบุคคลผู้มีเงินได้ซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะสำหรับพลเมืองดี ที่ได้ยื่นแบบโดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ไม่มีการหลีกเลี่ยงหรือหนีภาษี อันเป็นการแยกแยะคนดีหรือพลเมืองดีออกจากพลเมืองร้ายที่ไม่ยื่นแบบ และโกงภาษีของประชาชน

2. ในทางตรงกันข้ามการไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย อาจต้องรับโทษทั้งทางแพ่ง ได้แก่ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และทางอาญา ได้แก่ ค่าปรับทางอาญา และโทษจำคุก

3. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความโปร่งใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้อันเป็นหลักธรรมาภิบาลที่ค่อนข้างสำคัญ เราท่านจะได้เห็นว่า หลายหน่วยงานใช้การยื่นแบบเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

การยื่นแบบ ภ.ง.ด. ด้วยความสุจริต ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่ต้นถือเป็นหลักประกันในเบื้องต้นว่า ท่านไม่มีภาระภาษีเงินได้ที่ต้องเสียเพิ่มเติมใด ๆ อีก โดยเฉพาะเนื่องจากการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมินภายหลังการยื่นแบบแสดงรายการ อันเป็นการขจัดปัญหาทางภาษีสรรพากรที่ต้นตอของปัญหา ที่ทำให้ปัญหาทางภาษีอากรทั้งหมดจบสิ้นไปตั้งแต่ต้น ซึ่งสุจริตชนทั้งหลายต่างล้วนชื่นชมการกระทำดังกล่าวว่าเป็นมงคลอันประเสริฐอีกประการหนึ่ง

4. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นเครื่องหมายของผู้ที่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ได้อาศัยร่มเงา และพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ได้อยู่เย็นเป็นสุข มีสัมมาอาชีพที่สุจริต อันจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริง

5. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. และชำระภาษีเงินได้ให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อให้เกิดรายได้ของประเทศที่จะกระจายไปสู่ผู้ที่ด้อยโอกาส ที่จะร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ความสงบสุขของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ปัจจุบันมีการปรับฐานภาษีใหม่แล้ว ผู้รู้บอกว่า สำหรับคนมีคู่ “แนะนำแยกยื่น” แต่บางกรณีก็ควรยื่นร่วม เพื่อนำมาลดหย่อนกัน (เดี๋ยวหาข้อมูลมาให้เพิ่มในบทความหลังนะครับ)

แม้จะมีเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์ แต่ก็ต้องยื่น เพราะสรรพากรถือว่าคุณเป็นผู้มีรายได้ ที่สำคัญ หากคุณยื่นภาษีผ่านทาง internet คุณต้องเก็บหลักฐานไว้นะครับ ไม่ใช่ว่า ยื่นเสร็จแล้วเสร็จเลย เพราะเคยมีเรียกดูหลักฐานว่าตรงกับที่เรายื่นทาง internet หรือเปล่า (ประมาณ 2 – 3 ปี สุ่มทีนึงครับ) ดังนั้น หากใครมีต้องเสียภาษีก็ควรให้หัก ณ ที่จ่ายไว้ ประมาณให้พอดีกับที่เราต้องเสียเพิ่ม แต่หากหักแล้ว และเรามีสิทธิ์ลดหย่อน จนทำให้เราได้เงินคืน สรรพากร จะคืนเงินให้เราเป็นเช็คเท่านั้นนะครับ ไม่มีการโอนเงินโดยเด็ดขาด

สำหรับนักลงทุน ไม่ว่าจะลงทุนในหุ้น หรือกองทุนก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันนะครับ earn.kruchamp.com ขอแนะนำว่า หากคุณซื้อกองทุน LTF หรือ RMF ก็สามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้ เมื่อรวมรายการทั้งหมด ไม่เกิน 500,000 บ. (ไม่น้อยเลยนะครับนั่น)

สำหรับกองทุน LTF RMF ท่านสามารถลงทุนได้ที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ โดย LTF จะต้องถือ 5 ปี (หากซื้อปลายปี ก็ถือ 3 ปีปฏิทิน) ส่วน RMF ก็กว่าจะได้ก็อายุ 55  หรือ 60 ปี (แล้วแต่ข้อกำหนดกองทุนครับ)

คราวหน้า อย่าลืมติดตาม เรื่องของ LTF และ RMF กันที่ earn.kruchamp.com นะครับ

Comments

comments