ราคาทองคําของกองทุนเปิดเคแทมโกล์ดฟันวันนี้

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ : KT-GOL

ราคาทองคําของกองทุนเปิดเคแทมโกล์ดฟันวันนี้

สำหรับท่านที่ติดตามราคาทองคำ หรือ ราคา NAV ของกองทุนเปืด KTAM GOLD (KT-GOL) สามารถคลิกดูได้ที่

new01 ราคาทองคําของกองทุนเปิดเคแทมโกล์ดฟัน new01

Comments

comments