การบริหารความมั่งคั่ง ตอนที่ 1

tsiเงินงอกเงยขอแนะนำความรู้เกี่ยวกับการลงทุนดีๆ จากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Institute: TSI) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่สนใจในการออมไว้ในหุ้น หรือกองทุนรวม

หลายครั้งที่หนังสือเกี่ยวกับการเล่นหุ้น การลงทุนในกองทุนรวม หรือเกี่ยวกับการเงินต่างๆมักจะมุ่งเน้นให้ผู้ลงทุนหาความรู้ และระมัดระวังความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ที่สำคัญ ผู้ลงทุนต้องมีวินัย มีความอดทน และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้ เพราะในแต่ละช่วงอายุของคนเรามีการรับความเสี่ยงได้แตกต่างกัน

วันนี้ เงินงอกเงย ขอนำเสนอวิดีโอการบริหารความมั่งคั่งโดย TSI ตอนที่ 1 ครับ

ขอขอบคุณ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Institute: TSI)

Comments

comments