ตราสารอนุพันธ์หุ้น Warrant

เป็นเครื่องมือในการประกันความเสี่ยง คือราคาขึ้น – ลง ของหุ้นแต่ละตัว

แต่มีนักลงทุนบางส่วนใช้เป็นเครื่องมือในการทำกำไรรายวัน

อนุพันธ์ (Derivatives) ที่ซื้อขายในประเทศไทยมี 2 ประเภท คือ ฟิวเจอร์ส (Futures) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และออปชัน (Options) หรือสัญญาใช้สิทธิ ซึ่งจุดเด่นของอนุพันธ์คือ มีโอกาสได้กำไรสูงมาก ขณะเดียวกันก็มีโอกาสขาดทุนสูงมากเช่นกัน ดังนั้น ก่อนลงทุนในอนุพันธ์ คุณควรถามตัวเองก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน มีเวลาติดตามราคาอนุพันธ์มากน้อยเพียงใด ที่สำคัญ ต้องศึกษาถึงลักษณะและขั้นตอนการลงทุนในอนุพันธ์ให้เข้าใจดีเสียก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.set.or.th/education/th/begin/derivatives.html

มาค้นหาตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนประเภทใด
start2web

Comments

comments