รายชื่อ บลจ ที่ได้รับอนุญาต

รายชื่อบลจ ที่ได้รับอนุญาตจาก กลต

บมจ. บลจ. กรุงไทย

บลจ. กรุงศรี จำกัด

บลจ. กสิกรไทย จำกัด

บลจ. แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด

บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

บลจ. โซลาริส จำกัด

บลจ. ทหารไทย จำกัด

บลจ. ทาลิส จำกัด

บลจ. ทิสโก้ จำกัด

บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด

บลจ. ธนชาต จำกัด

บลจ. บัวหลวง จำกัด

บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด

บลจ. เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด

บลจ. ฟิลลิป จำกัด

บลจ. ภัทร จำกัด

บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

บลจ. วรรณ จำกัด

บลจ. สยามไนท์ ฟันด์แมเนจเม้นท์ จำกัด

บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด

บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี

บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด

Comments

comments